Forfatter arkiv

Fag-aktivitet i regi Produsentlaga ?

Av Jan

Arbeidsutvalgene i N.Buskerud og Vestfold har i vinter vedtatt å bruke felles-midler (fra driftstilskuddet  OG  områdevise inntrekk)  til å finansiere faglig aktivitet som ett etter-utdannings-tilbud til alle aktive produsenter i laget. 

I tillegg til det faglige utbytte vi forhåpentlig får, treffes alle produsenter som deltar – under uhøytidelige forhold og kan «prate ku» med naboen over en kaffekopp – på kveldstid, minst 3 kvelder utover ettervinteren.  Dette tror vi fremmer fagmiljøet i melkeproduksjonen i området.

I N. Buskerud har de valgt fagemnene Strategi-foring av melkeku og Sinku-foring, mens vestfoldingene tar for seg kvigeoppdrett og sinkuforing.  De ulike gruppene – eller kuklubbene som vi gjerne kaller dem – har en «klubb-leder» som organiserer arbeidet.

Èn av rådgiverne i området innleder/orienterer den første kvelden om valgt fagemne. 

Den 2. kvelden  møtes deltakerne uten rådgiver for å diskutere innlegget/fagemnet presentert  i det første møtet.  Her blir gjerne utgangspunktet  noen spørsmål rådgiveren la igjen. 

Den 3. kvelden møter igjen rådgiveren og svarer på aktuelle spørsmål/uklarheter, og  orienterer om aktuelle foringsmessige tilpassinger for sinkuene.

Kursdeltakerne får tildelt  kvigeforings-brosjyra fra TTF eller ett kopisett om strategiforing, foruten den nye brosjyra om sinku-foring også fra TTF.

En sannsynlig ekstra-gevinst vi ser for oss i Vestfold er  hjemme-oppgaven før det første møtet:  Måling av brystomfanget på et utvalg – eller alle kvigene, og innrapportering av disse observasjonene i kukontrollen. 

Disse dataene bruker vi via TINE Produksjonskontroll til å kikke hverandre i kortene => hvordan ligger vi an i forhold til valgt målsetting med hensyn til tilvekst, alder/vekt ved inseminasjon og tilsvarende ved kalving ? 

Og alt dette finansieres  av fellesskaps-midler så den enkelte deltaker betaler ikke egenandel.  TINE Rådgiving får betalt for 3 timer pr møte.

 Er det noen andre arbeidsutvalg i TINE-Norge som tar utfordringen og gjør som kollegaene i N.Buskerud og Vestfold ?

mars 2, 2012 at 10:16 am Legg igjen en kommentar


Arkiv