Topp Team Fôring

Topp Team Fôring (TTF) er en gruppe rådgivere i TINE med fôring som spesialområde. For Tine er det viktig med en god og effektiv fôringsrådgiving som tilfredsstiller brukernes behov. Både nasjonalt og internasjonalt drives det en omfattende forskning på fôringsområdet. En av gruppas viktigste målsettinger er å få omsatt ny kunnskap i praktisk rådgiving. Fôring er et stort fagområde og som griper inn i en rekke andre fagområder. For å styrke spesialiseringen har gruppas medlemmer hver sine spesialområder, hvor de har et spesielt ansvar for å følge med i den faglige utviklingen. Bloggen er oppdelt i tilsvarende fagområder og det er for at de med den beste kunnskapen innen området skal ha et spesielt ansvar for å følge opp de ulike sakene som er oppe til diskusjon. Fagområdene er delt opp i:

 • Fôringsstrategier
 • Fôrmiddelvurdering
 • Produksjonsøkonomi
 • Kvigeoppdrett og kjøttproduksjon
 • Innendørsmekanisering og besetningsstyringssystemer
 • Kraftfôrråvarer og kraftfôrproduksjon
 • Grovfôr og ensilering
 • Helse og produksjonssykdommer
 • Mjølkekvalitet

Gjennom bloggen vil vi sette fokus på aktuelle fôringsfaglige spørsmål. Har du spørsmål eller synspunkter på det vi skriver om er det fint om du kommenterer innleggene våre.

Ved siden av å systematisere og presentere ny kunnskap skal gruppas medlemmer drive aktiv fôringsrådgiving. Har du ønske om fôringsrådgiving ta kontakt med en av gruppas medlemmer (se under). TTF ledes av Harald Volden.

 

TINE Meieriet Nord

Navn Spesialområde Mobilnr. E-post
Ann Turi Ursin
 • Optimalisering ungdyroppdrett og melkeproduksjon
 • Fôrplanlegging med fokus på økonomi og gårdens grovfôrgrunnlag
 • Fôring og mjølkekvalitet
97010064 ann.turi.ursin@tine.no
Ingvild Berg
 • Strategifôring
 • Storfehelse knyttet opp i mot fôring
48124922 ingvild.berg@tine.no
Eirin Sannes Sleteng
 • Grovfôr som fôrmiddel
 • Praktisk og teoretisk innsikt i gjennomførbare løsninger
97024632 eirin.sannes.sleteng@tine.no

 

TINE Midt-Norge

Navn Spesialområde Mobilnr. E-post
Kjell Ivar Kvello
 • Besetningsstyringssystemer og melkerobot
 • Styringssystem/software (DeLaval, Lely, Sac, Westfalia)
 • Innendørsmekanisering ved nybygg og oppgradering av eksisterende bygg
 • Driftsoptimalisering av melk- og kjøttproduksjon
99713379 kjell.ivar.kvello@tine.no
Arnt Johan Rygh
 • Tolkning av fôranalyser
 • Statistikk og oversikter analyser
 • Avansert brukerstøtte til TINE Optifôr
91767502 arnt.johan.rygh@tine.no
Anitra Lindås
 • Fôringsøkonomi
 • Kvigeoppdrett og fôringsstrategier i storfekjøttproduksjonen
97518230 anitra.lindas@tine.no
Hege Overrein 
 • Helhetsvurdering – forbedringsområder – praktiske tiltak og motivere til iverksetting
 • Kvigefôring – bruk av erfaringsgrupper
 • Fôring /fruktbarhet og kvigeoppdrett – samspill med HTS-veterinær
 • Strategifôring i robotbesetninger, planer og oppfølging
95252340 hege.overrein@tine.no
Noralv Sandvik
 • Fôringsstrategier i besetninger med mjølkerobot
 • Optimering av fullfôr for mjølkeku og ungdyr
 • Optimal bruk av kraftfôr og andre tilgjengelige råvarer
 • Fôringsstrategier
 95252300 noralv.sandvik@tine.no
Sigmund Ness 
 • Innendørsmekanisering og styringssystem/software LELY robot
 • Fôringsstrategier i besetninger med LELY robot
91246545  Sigmund.ness@tine.no 

 

TINE Meieriet Vest

 Navn  Spesialområde Mobilnr.  E-post 
Anita Stevnebø
 • Kraftfôrproduksjon og råvarevalg
 • Fôrplanlegging for høy fôrutnyttelse og god melkekvalitet
 • Doktorgradsarbeid ved UMB, Ås – god kunnskap og bredt nettverk
41697247 anita.stevnebo@tine.no
Bozena Farstad
 • Faglig kunnskap innen fôring og økonomi både på mindre og store driftsenheter
 • Helhetlig rådgiving med tanke på optimal utnyttelse av gårdens ressurser og total økonomi
 • Nøkkelrådgiver med etterutdanning innen handlingskompetanse
40879647 bozena.farstad@tine.no
Kari Margrete Sølvberg
 • Fôringsstrategier i mjølk og storfekjøttproduksjon
 • Strategifôring i robotfjøs
 • Mjølkekvalitet – fôring
91301402 kari.margrete.solvberg@tine.no
Anja Våg Skjold  
 • Fôroptimalisering i små og store besetninger
 • Foring som ledd i førebyggande helse- og fruktbarhetsarbeid
 • Fôringsstrategier og mjølkerobot.
91328682 anja.vag.skjold@tine.no 

 

TINE Meieriet Sør

 Navn Spesialområde   Mobilnr. E-post 
Line Bergersen
 • Finne et driftsopplegg som utnytter ressursene på garden optimalt
 • Løse problem i forhold til melkekvalitet og fôring
 • Innendørsmekanisering og besetningsstyringssystemer
90893599 line.bergersen@tine.no
Jon Kristian Sommerseth 
 • Fôringsstrategier og mjølkerobot
 • Ungdyrfôring
 • Fôrmiddelvurdering
97193085  jon.kristian.sommerseth@tine.no
Cathinka Jerkø 
 • Kjøttproduksjon
 • Ungdyrfôring
 • Innendørsmekanisering og besetningsstyringssystemer
90044823 cathinka.jerko@tine.no

 

TINE Meieriet Øst

 Navn Spesialområde  Mobilnr.  E-post 
Lars Terje Nyhus
 • Innendørsmekanisering og Lely robot
 • Grovfôrdyrking og ensilering
91121885 lars.terje.nyhus@tine.no
Gayle Culley Enger
 • Solid erfaring i bruk av Tine OptiFôr, både tradisjonell fôring og fôring med fullfôr
 • Interessert og engasjert i møte med den enkelte bonde 
 48165146  gayle.culley.enger@tine.no
       
Geir Henning Eid Fjuk  
 • Innendørsmekanisering og oppfølging på robot
 • Fôringsstrategier
92847927 Geir.henning.eid.fjuk@tine.no 
Espen Aas 
 • Innendørsmekanisering og oppfølging på Lely robot
 • Fôringsstrategier
91734211 Espen.aas@tine.no 

 

TINE Rådgiving

 Navn Spesialområde  Mobilnr.  E-post 
Harald Volden
 • Leder for Topp Team Fôring
 • Professor i drøvtyggerernæring og fysiologi
 • Fagsjef TINE Rådgiving
91150067 harald.volden@tine.no
Erik Brodshaug 
 • Besetningsstyringssystemer
 • Fullfôr, fôringsstrategier, sinkufôring
 • Klima og miljø
99523797  erik.brodshaug@tine.no
Ingunn Schei
 • Ernæring og fysiologi på mjølkekyr på doktorgradsarbeidsnivå
 • Utvikling av fagstoff og formidling av forskningsresultat (hovedvekt på fôringsstrategiar og mjølkekvalitet)
95080305 ingunn.schei@tine.no
Åse M. Flittie Anderssen
 • TINE OptiFôr og TINE produksjonskontroll
 • Vurdering av driftsopplegg (avdråttsnivå, tilvekst osv) som gir optimal utnytting av ressursene på gården
 • Økonomisk og praktisk tilpasset gode fôrplaner til kyr og ungdyr, både i små og store buskaper
90124347 ase.anderssen@tine.no
Helga Kvamsås
 • Spesialkompetanse på geit
 • Lang erfaring, særskilt mjølkekvalitet og fôring av mjølkegeit
 • Praktisk erfaring ved å arbeide som geitebudeie
 • Fôring av kje og unggeiter
 • Fagforedrag og engasjement i fagmøter
99231894 helga.kvamsas@tine.no

%d bloggere like this: